Cijene

AbCentrum apartman

Broj osoba HRK EUR
1 600 80
2 675 90
3 750 100
4 825 110
5 900 120
Za više od 7 dana odobravamo popust od 10% do 30% (ovisno o broju dana i o broju osoba).

AbCentrum studio apartman

Broj osoba HRK EUR
1 450 60
2 525 70
3 600 80
Za više od 7 dana odobravamo popust od 10% do 30% (ovisno o broju dana i o broju osoba).

Apartman Petrinja

Broj noći HRK EUR
1 1125 150
Za više od 7 dana odobravamo popust od 10% do 30% (ovisno o broju dana i o broju osoba).